Obec                                 LIPTOVSKÉ BEHAROVCE

 

 

 

                                                             OZNÁMENIE

 

                                o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu 

                                         pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

                                                        10. novembra 2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Beharovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

uznesením č. 5 zo dňa 28.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Beharovciach 

bude mať celkom 3 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

V Liptovských Beharovciach dňa 28.06.2018   

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                    Starosta obce

                                                                                                             Jozef Malý

 

           Zapisovateľka miestnej volebnej komisie 

       Beata Malá Lipt. Beharovce 1

      č.t.0904165412                                                                                                                       

 

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia